Gemeenschap Almere bestaat twintig jaar!

20 jaar Almere

Zondag 23 april 2020 bestond de gemeenschap Almere twintig jaar.
En dat wordt gevierd. Bij de opening van het gebouw aan de Simon van Collemstraat 3 in Almere, precies 20 jaar geleden op eerste Paasdag, overhandigde apostel J.L. Slok aan herder Van der Linden de sleutel van deze prachtige plaats van samenkomst. Ongeveer tweehonderd broeders, zusters en jonge mensen vormden vanaf dat moment “de gemeenschap Almere”. Het is nog steeds prachtig, dat gebouw. En de gemeenschap ook. Veel vreugdevolle en ook een aantal droevige gebeurtenissen zijn inmiddels de revue gepasseerd. Aan het twintigjarig bestaan wordt niet alleen in april aandacht besteed. Maar gaat het hele jaar door!

Het jubileumthema luidt Verbondenheid over de generaties. Hiermee wordt bedoeld dat de jeugd en de oudere generaties met elkaar worden verbonden. Dat kan leiden tot ‘lijntjes’ met elkaar die je verbinden en inspireren. Inmiddels is een aantal mooie initiatieven van de grond gekomen.

Informatie over de activiteiten

Zondag 30 augustus, aanvang 10.00 uur houdt Rob Groen een lezing over “Vrijheid”, een begrip met veel betekenissen. Zelf zegt hij hierover dat vrijheid een levensbehoefte is, een voorwaarde om gelukkig te zijn. Iets dat je iedereen gunt. Een leven zonder vrijheid is haast niet voor te stellen. Het is iets waar moed voor nodig is en waar je voor moet ópkomen. Voor je eigen vrijheid en die van anderen.

Adres: Simon van Collemstraat 3 in Almere
Tijdstip: van 10.00-11.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur)
Na afloop is er koffiedrinken.

Zondag 11 oktober om 11.00 uur komt Jan Terlouw uitleggen wat hij bedoelt met “de stoel van de toekomst”. Een lege stoel die in iedere vergadering en elk overleg de toekomst vertegenwoordigt en ons eraan helpt te herinneren duurzaamheid mee te laten wegen in de beslissingen van vandaag door letterlijk een lege stoel aan te schuiven als symbool voor de toekomst.

Adres: Simon van Collemstraat 3 in Almere
Tijdstip: 11.00 uur (inloop vanaf 10.30 uur)
Na afloop is er koffiedrinken.

Aanmelden voor: *
Rob Groen
Jan Terlouw
Als u zich hiervoor aanmeldt, hebben wij graag enkele gegevens nodig.
Uw initialen of uw voornaam